Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Wetenschap, ethiek en maatschappij

Landelijke indicatiecommissie

De landelijke indicatiecommissie PGT is ingesteld naar aanleiding van het besluit van de staatssecretaris van VWS van 3 maart 2009 en vervolgens samengesteld door de beroepsvereniging voor klinisch genetici, de VKGN, en de beroepsvereniging voor gynaecologen, de NVOG.

Taakstelling

Wanneer de Werkgroep PGT van het Maastricht UMC+ overweegt om PGT te verrichten bij een ziekte of aandoening, die niet eerder voor PGT in aanmerking is gekomen (waardoor het toepassingsbereik van PGT wordt uitgebreid), dient de indicatiecommissie te toetsen of de betreffende ziekte/aandoening binnen de grenzen ligt van wat ethisch en maatschappelijk aanvaardbaar is. De indicatiecommissie heeft daarbij als leidraad het beslissingskader zoals dit in de Staatscourant is beschreven.

De commissie beoordeelt geen individuele concrete casussen, omdat dit alleen in de relatie tussen patiënt en zorgverlener kan plaatsvinden. Een casus wordt geacht exemplarisch te zijn voor een bepaald ziektebeeld.

Leden

  • Prof. dr. M. Breuning, hoogleraar Klinische Genetica, LUMC Leiden (voorzitter)
  • Dr. I. Bolt, ethicus, Erasmus MC Rotterdam / Ethiek Instituut Universiteit Utrecht
  • Prof. dr. A.L. Bredenoord, ethicus, UMC Utrecht
  • Drs. V. van der Schoot, klinisch geneticus, Erasmus MC Rotterdam
  • Dr. J. Giltay, klinisch geneticus, UMC Utrecht
  • Prof. dr. J. van Lith, hoogleraar Obstetrie, LUMC Leiden
  • Dr. C. Oosterwijk, directeur VSOP (namens patiëntenorganisaties)
  • Dr. E.J.T. Verwey, gynaecoloog, LUMC Leiden
Sluit de enquête