Samen voorbereiden op het PGT-intakegesprek

Het is belangrijk dat u en uw partner zich goed voorbereiden op het intakegesprek. Bekijk samen de animatievideo en lees de folder (Nederlands of Engels). Heeft u vragen? Noteer die dan. Tijdens het gesprek kunnen wij deze beantwoorden.

Het intakegesprek is allereerst een kennismaking. U kunt vertellen over uw voorgeschiedenis en waarom u embryoselectie ofwel PGT overweegt. Ook zullen we kort over uw familie praten: uw vader, moeder, uw eventuele eigen kinderen en eventuele broers en zussen. Daarnaast leggen wij u uit welke stappen een PGT-traject voor u omvat en hoe lang die stappen duren.

Het is niet noodzakelijk om voor dit gesprek naar het ziekenhuis te komen. Het gesprek vindt meestal plaats via beeldbellen. In de uitnodiging voor het intakegesprek leest u hoe dat werkt. 

Voor PGT is ivf noodzakelijk. Tijdens het gesprek kunt u aangeven waar u de ivf-behandeling wilt ondergaan. Bij het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde in het Maastricht UMC+ of in het UMC Utrecht of UMC Groningen of Amsterdam UMC

Kosten

Bij een informatief gesprek of een intakegesprek spreekt u uw eigen risico (en eventueel ook het vrijwillige eigen risico) volledig aan.  
Lees verder: Hoeveel kost PGT?

PGT Animatiefilm NL ondertitels

Patiëntenfolder

Informatie over de preïmplantatie genetische test en de ivf-behandeling
Folder
Zwangere buik met genetische code

Patient leaflet

Information about preimplantation genetic testing and IVF treatment
Folder
Zwangere buik met genetische code
Sluit de enquête