Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Over PGT Nederland

Jaarverslag PGT Nederland

Jaarverslag 2020

2020 is niet alleen het jaar van de COVID-19-pandemie, maar ook het jaar waarin de naam PGD is gewijzigd in PGT (preïmplantatie genetische test). Op verzoek van het ministerie van VWS besteden we in het jaarverslag over 2020 veel aandacht aan de PGT-praktijk en de ethische aspecten van PGT.

Zo geeft Vyne van der Schoot, klinisch geneticus in het Erasmus UMC in Rotterdam én lid van de landelijke indicatiecommissie, een toelichting op combinatie PGT. Aan de hand van een fictieve casus beschrijven we het PGT-proces stap voor stap. En tot slot vertelt Janne Schuijn openhartig over de keuze voor PGT van haar en haar partner Felipe en deelt ze hun persoonlijke ervaringen in het traject.

Jaarverslag 2020 PGT Nederland

Blijf op de hoogte

Wilt u het jaarverslag van PGT Nederland na verschijnen in uw mailbox ontvangen? 

Ja, stuur mij het jaarverslag

Sluit de enquête