Patiënt verwijzen voor PGT

Heeft uw patiënt samen met haar of zijn partner een verhoogd risico op een kind met ernstige erfelijke aandoening? Heeft de vrouw herhaaldelijk een miskraam gehad vanwege een chromosomale afwijking? Dan is het mogelijk om het paar te verwijzen naar het PGT-centrum van het Maastricht UMC+ of naar een van de samenwerkingspartners, het UMC Utrecht, UMC Groningen of Amsterdam UMC. Het verwijsformulier vindt u hieronder.

Wensouders kunnen voor een informatief gesprek terecht in het PGT-centrum van het Maastricht UMC+ of bij een van de PGT-samenwerkingspartners: het UMC Utrecht, UMC Groningen of het Amsterdam UMC. Een verwijzing door huisarts of medisch specialist is noodzakelijk. Vindt het informatieve gesprek in Maastricht plaats, dan geldt dit gelijk als intakegesprek. 

Wijs uw patiënt erop dat aan een informatief gesprek kosten zijn verbonden, waarbij het eigen risico in zijn geheel wordt aangesproken. 


PGT verwijsformulier online invulbaar
  • Download het verwijsformulier voor PGT en vul het digitaal of handmatig in. 
  • Verstuur het verwijsformulier samen met:
    - uw verwijsbrief
    - de uitslag van het DNA- of chromosoomonderzoek
    naar het PGT-centrum Maastricht UMC+ of naar het transportcentrum van uw keuze, via secure mail of per post.
Sluit de enquête