Hoeveel kost PGT?

Bij een informatief gesprek of een intakegesprek spreekt u uw eigen risico (en eventueel ook het vrijwillige eigen risico) volledig aan. De kosten van het gesprek en van de PGT-behandeling komen altijd ten laste van de vrouw. Ook als de man erfelijk belast is. Het is verstandig vooraf te controleren of ook uw ziektekostenverzekeraar PGT-behandelingen vanuit de basisverzekering vergoedt. Als patiënt bent u hiervoor zelf verantwoordelijk.

Kosten voor de vrouw én de man
 • Bloedonderzoek of ander onderzoek bij de vrouw komt ten laste van de zorgverzekering van de vrouw. Zij spreekt haar eigen risico volledig aan.
 • Bloedonderzoek of ander onderzoek bij de man komt ten laste van zijn zorgverzekering. Ook hij spreekt daardoor zijn eigen risico volledig aan.
 • Houd er rekening mee dat per verrichting gedeclareerd wordt in het jaar waarin de verrichting plaatsvindt.

Afhankelijk van het ziektebeeld waarvoor u PGT vraagt, kan het medisch noodzakelijk zijn dat u of uw partner bij verschillende medisch specialisten een consult krijgt. Vraag aan uw zorgverzekeraar of deze consulten worden vergoed. 

Stapels geldmunten
Wie betaalt het onderzoek van familieleden?

In veel gevallen is het nodig om bij familieleden voorbereidend genetisch onderzoek te doen. De kosten van dit bloedonderzoek worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar van de betreffende wensouder. Bijvoorbeeld: bloedonderzoek bij familie van de vrouw, wordt gedeclareerd bij de zorgverzekering van de vrouw. Bloedonderzoek bij familie van de man, wordt gedeclareerd bij de zorgverzekering van de man. Ook hier is het eigen risico van toepassing. 

Als uw zorgverzekering de kosten van bloedonderzoek van familieleden niet dekt, dan ontvangt de zorgverzekering van het betreffende familielid de rekening. Het familielid moet er dan rekening mee houden dat hij zijn eigen risico volledig aanspreekt. 

Overzicht tarieven
 • Intakegesprek bij PGT-centrum Maastricht UMC+ (declaratiecode 191125) € 1.905,45
 • Genetische voorbereiding door Klinische Genetica Maastricht UMC+
  moleculair onderzoek naar gendefecten in een specifiek gen (declaratiecode 191144) € 850,40 (p.p.)
 • Gynaecologische voorbereiding door Gynaecologie Maastricht UMC+, UMC Utrecht, UMC Groningen of Amsterdam UMC
  vrouw (F11, declaratiecode 14D607) € 930,60
  man (F11, declaratiecode 14B181) € 359,07
 • ivf/ICSI-behandeling (per behandeling/cyclus) door Gynaecologie Maastricht UMC+, UMC Utrecht, UMC Groningen of Amsterdam UMC
  in geval van ivf-behandeling (declaratiecode 14B173/16B173) € 2.955,20
  in geval van ICSI-behandeling (declaratiecode 14B168/16B168) € 3.064,34
 • PGT-analyse (per behandeling/cyclus) door Klinische Genetica Maastricht UMC+ (declaratiecode 191126) € 8.399,69

De kosten voor ivf/ICSI zijn richtprijzen. Vraag bij het umc in Maastricht, Utrecht, Groningen of Amsterdam naar de exacte hoogte. Alle genoemde kosten (2024) zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Zie ook: prijzen van behandelingen op de website van Maastricht UMC+.

Meer weten over de kosten in de zorg?

De Nederlandse Zorgautoriteit bepaalt de prijs voor ongeveer dertig procent van de behandelingen in de zorg. Voor de overige zeventig procent bestaat geen vaste prijs. De ziekenhuizen en de zorgverzekeraars maken elk jaar opnieuw prijsafspraken met elkaar. 

Vragen over uw factuur

Heeft u een vraag over uw rekening? Neem dan telefonisch contact op met de financiële administratie van het Maastricht UMC+ (T: 043 3871515) of van het centrum voor voortplantingsgeneeskunde van het UMC Utrecht, UMC Groningen of Amsterdam UMC.

Sluit de enquête