Wat is PGT?

PGT is de medische term voor embryoselectie. De afkorting PGT betekent preïmplantatie genetische test. Het is een methode waarmee de geboorte van kinderen met een ernstige erfelijke aandoening voor 95-98% kan worden voorkomen. Voor PGT heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts, gynaecoloog, klinisch geneticus of medisch specialist.

Embryoselectie is bedoeld voor paren die een sterk verhoogd risico hebben op het krijgen van een kind met een ernstige erfelijke aandoening of die een hoog risico hebben op een miskraam als gevolg van een chromosoomafwijking. Om een preïmplantatie genetische test te kunnen uitvoeren is een ivf-behandeling (in-vitrofertilisatie of reageerbuisbevruchting) nodig, al dan niet in combinatie met ICSI.

In het ivf-laboratorium worden eicellen en zaadcellen bij elkaar gebracht, zodat bevruchting kan plaatsvinden. Van elk embryo worden één of meerdere cellen afgenomen, dit heet een biopt. In het laboratorium van het PGT-centrum Maastricht UMC+ worden deze biopten onderzocht op de erfelijke aandoening, waarvoor de behandeling is gevraagd. Alleen het embryo zonder de erfelijke aanleg voor de ziekte die u wilt voorkomen, wordt in de baarmoeder geplaatst.

Wie voor PGT kiest, heeft daar goed over nagedacht.

PGT Animatiefilm NL ondertitels
Criteria voor PGT

Zowel de vrouw als de man moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat met ivf en PGT kan worden begonnen. Het PGT-traject is intensief, zowel lichamelijk als geestelijk. Een aanvullend gesprek met een psycholoog of maatschappelijk werker kan helpen om uw gedachten te ordenen en een weloverwogen keuze te maken.

Maatwerk

Sinds de start in 1995 heeft het PGT-centrum van het Maastricht UMC+ voor een groot aantal aandoeningen een genetische test ontwikkeld en toegepast. Met de nieuwste technieken onderzoekt het laboratorium de cellen van het embryo op de erfelijke ziekte waarvoor u PGT vraagt. Kortom, PGT is maatwerk.

Sluit de enquête