Veelgestelde vragen over PGT

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen over de preïmplantatie genetische test ofwel embryoselectie. Ook vindt u er tips voor het geval u wilt overnachten in Maastricht tijdens uw PGT-behandeling. En als u niet tevreden bent over enig onderdeel van de behandeling, dan horen we dat graag. De klachtenregeling vertelt u hoe u dat kunt doen.

 • PGT kan worden ingezet voor vrijwel alle ernstige erfelijke aandoeningen die levensbedreigend zijn of die een behoorlijke negatieve impact hebben op de kwaliteit van leven. Te denken valt aan de ziekte van Huntington, cystische fibrose, een erfelijke verstandelijke beperking, erfelijke borst- en eierstokkanker, erfelijke darmkanker. Maar ook bij chromosoomafwijkingen die een verhoogde kans geven op herhaaldelijke miskramen of op een kind met een ernstige chromosoomafwijking.

 • Geslachtsbepaling via PGT is alleen toegestaan als dat medisch noodzakelijk is.

 • Bespreek uw zorgvraag met uw huisarts, klinisch geneticus, gynaecoloog of medisch specialist. Zij kunnen u verwijzen voor een informatief gesprek naar het PGT-centrum van het Maastricht UMC+ of naar een van de samenwerkende umc's: UMC Utrecht, UMC Groningen of Amsterdam UMC.

  De uitnodiging voor een informatief gesprek krijgt u per post of e-mail toegestuurd. Aan een informatief gesprek zijn kosten verbonden. Houd er rekening mee dat u uw eigen risico volledig aanspreekt. 

 • Voor een informatief gesprek kunt u binnen enkele weken terecht. Wanneer u daadwerkelijk aan de beurt bent voor een eerste PGT-behandeling hangt sterk af van de indicatie waarvoor u PGT vraagt.

  De tijd tot u daadwerkelijk met de PGT-behandeling kunt beginnen is vervolgens meestal enkele maanden maar in sommige gevallen meer dan een jaar. De tijd hangt ook af van de wachtlijst voor ivf in het centrum waar u behandeld wordt.

 • In principe is het maximum aantal ivf-behandelingen met PGT 3. We weten uit ervaring dat na 3 ivf/PGT-behandelingen de kans op zwangerschap daalt. Als het medisch verantwoord en zinnig is kunt u in overleg met het betreffende centrum voor voortplantingsgeneeskunde nog een 4e of 5e behandeling ondergaan.

 • De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden in het basispakket 3 behandelingen. Als de ziektekostenverzekeraar de kosten van de eventuele 4e en 5e behandeling niet vergoedt, zult u zelf zowel de ivf-behandeling als de genetische analyse moeten betalen.

  Is de vrouw eerder zwanger geweest middels ivf met PGT, dan worden voor de volgende zwangerschap meestal weer 3 behandelingen vergoed. Informeer bij uw ziektekostenverzekering naar de voorwaarden en raadpleeg de tarieven, die per jaar kunnen verschillen. 

 • Tussen de opeenvolgende ivf/PGT-behandelingen zit altijd een paar maanden. De menstruatie moet weer op gang komen en vervolgens moet een nieuwe behandeling gepland en opgestart worden.

 • PGT is zeer specialistische zorg die in Nederland alleen in het Maastricht UMC+ gedaan wordt.

  Het Maastricht UMC+ werkt samen met de centra voor voortplantingsgeneeskunde van het UMC Utrecht, UMC Groningen en Amsterdam UMC. De ivf-behandeling kunt u ondergaan in Maastricht, Utrecht, Groningen of Amsterdam.

   

 • Voor het maken van een preïmplantatie genetische test voor de wensouders, is het nodig om bloed van het paar dat PGT wil, te onderzoeken. Vaak is ook bloedonderzoek nodig van familieleden, die ook de aanleg voor de erfelijke aandoening hebben. Het PGT-centrum wil nagaan hoe de ziekte precies overerft in de familie. Daarom onderzoekt het PGT-centrum variaties in het DNA.

  Voor het familielid van de wensouders laat die DNA-test niet meer zien dan al bekend is. Het familielid ontvangt dus ook geen uitslag van dat onderzoek. Samengevat, familieleden ondervinden geen gevolgen als ze meewerken aan een preïmplantatie genetische test voor de wensouders.
  Lees ook: voorbereidend genetisch onderzoek
   

Veelgestelde vragen van zorgprofessionals over PGT
Lees verder
Lees verder
Lees verder
Sluit de enquête