Wil ik het wel weten?

Sommige mensen willen niet weten of ze de aanleg voor een erfelijke aandoening hebben, maar willen de ziekte toch voorkomen bij hun kinderen. Een exclusietest met een preïmplantatie genetische test is dan mogelijk een oplossing. Bespreek dit tijdens het PGT-intakegesprek.

Exclusietest

U heeft het recht om niet te weten of u erfelijk belast bent. Door middel van de exclusietest kunnen we de ziekte uitsluiten bij de embryo’s. De exclusietest is mogelijk bij een beperkt aantal erfelijke aandoeningen. Het bekendste voorbeeld is de ziekte van Huntington.

Redenen om het niet te willen weten

Er kunnen verschillende redenen bestaan waarom iemand niet wil weten of hij/zij de erfelijke aanleg heeft geërfd.

Bijvoorbeeld:

  • u wilt uw leven niet laten beheersen door angst of u de ziekte ook krijgt;
  • u niet wilt weten of u klachten gaat ontwikkelen;
  • u wilt voorkomen dat u problemen krijgt bij het afsluiten van een hypotheek of verzekering. 
Een vrouw denkt na of ze wil weten of ze erfelijk belast is
Erfelijkheidsonderzoek en verzekeringen

Erfelijkheidsonderzoek kan soms gevolgen hebben voor het afsluiten van verzekeringen, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een levensverzekering. De klinisch geneticus bespreekt met u de voor- en nadelen van (uitgebreid) DNA-onderzoek.  Meer informatie over verzekeren en erfelijkheid vindt u op erfelijkheid.nl of raadpleeg uw verzekeraar of adviseur.  

Sluit de enquête