Onderzoek van kinderen, geboren na PGT

PGT wordt sinds 1995 in Nederland uitgevoerd. In 2014 start een follow-up onderzoek naar de gezondheid van baby’s en kinderen die geboren zijn na PGT. Ook wordt onderzocht of PGT leidt tot een verhoogde kans op zwangerschapscomplicaties. De conclusie van deze afgeronde onderzoeken: PGT is veilig.

Kinderen die geboren zijn na PGT hebben in de eerste 5 levensjaren geen verhoogd risico op aangeboren afwijkingen of gezondheidsproblemen. De ontwikkeling van 5-jarige kinderen die geboren zijn na PGT is, onder andere op het gebied van cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling, vergelijkbaar met de ontwikkeling van hun leeftijdsgenoten. Op basis van deze resultaten is er geen indicatie voor extra zorgen voor aanstaande ouders die PGT overwegen of artsen die paren voorlichten over PGT.

Eveneens is het risico op zwangerschapscomplicaties na PGT vergelijkbaar met het risico hierop na een reguliere ivf-behandeling. Vrouwen die zwanger zijn na PGT kunnen in de eerste lijn, bij de verloskundige, opgevolgd worden. Het feit dat PGT bewezen veilig is, is van groot belang voor wensouders, de kinderen die geboren zijn na PGT, hun zorgverleners en beleidsmakers zowel in als buiten Nederland.

Omslag proefschrift van Malou Heijligers

Op 21 april 2021 promoveerde Malou Heijligers onder supervisie van prof. dr. Christine de Die-Smulders, dr. Yvonne Arens en dr. Aafke van Montfoort aan de Universiteit Maastricht.

Dit promotieonderzoek werd mogelijk gemaakt dankzij subsidie van ZonMW.

Sluit de enquête