Hoe werkt PGT Nederland?

Door de samenwerking van het PGT-centrum van het Maastricht UMC+ met de centra voor voortplantingsgeneeskunde van het UMC Utrecht, UMC Groningen en Amsterdam UMC is de toegankelijkheid voor patiënten uit heel Nederland gewaarborgd. De coördinatie van PGT Nederland en de verantwoordelijkheid voor het beleid liggen bij het Maastricht UMC+, de vergunninghouder voor PGT.

Multidisciplinair team

Een multidisciplinaire werkgroep ondersteunt de medisch coördinator PGT van het Maastricht UMC+. Deze werkgroep bestaat uit genetici, gynaecologen, ethici en analisten. Daarnaast zijn er diverse specialisten als consulent betrokken zoals psychologen, oncologen, cardiologen en neurologen.

Ook in het UMC Utrecht, UMC Groningen en Amsterdam UMC zijn multidisciplinaire teams actief in de zorg voor de PGT-patiënten.

Internationale samenwerking

Het PGT-centrum van het Maastricht UMC+ onderhoudt intensief contact met collega's van internationaal vooraanstaande PGT-centra, zoals die van Brussel (België), Londen (Verenigd Koninkrijk) en Straatsburg (Frankrijk).

Daarnaast participeren onze zorgprofessionals actief in Europese beroepsverenigingen zoals ESHRE en ESHG.

Sluit de enquête