Accreditaties

Via accreditatie wil het Nederlands Instituut voor Accreditatie Ziekenhuizen (NIAZ) ziekenhuizen stimuleren om de kwaliteit van de organisatie van de patiëntenzorg te verbeteren en te borgen. Het Maastricht UMC+ is sinds 1999 door het NIAZ geaccrediteerd. De bij PGT Nederland betrokken laboratoria zijn NEN-EN-ISO geaccrediteerd. 

NEN-EN-ISO-accreditatie

NEN-EN-ISO is een kwaliteitskeurmerk dat aantoont dat onafhankelijke deskundigen hebben geconstateerd dat een laboratorium een goed en actief kwaliteitsbeleid voert. Ook de operationele procedures, theoretische en praktische kennis, klachtafhandeling en correctie van eventueel gemaakte fouten zijn als goed beoordeeld. Een geaccrediteerd laboratorium verstaat zijn vak en biedt zekerheid en kwaliteit aan patiënten en artsen.

  • Laboratorium Klinische Genetica Maastricht UMC+: NEN-EN-ISO 15189 (registratieno. M150)
  • Laboratorium Voortplantingsgeneeskunde Maastricht UMC+: NEN-EN-ISO 15189 (registratieno. M190)
  • Voortplantingslaboratorium UMC Utrecht: NEN-EN-ISO 15189 (registratieno. M055)
  • Laboratorium Voortplantingsgeneeskunde UMC Groningen: NEN-EN-ISO 15189 (registratieno. M164)
  • Fertiliteitslaboratorium Amsterdam UMC: NEN-EN-ISO 15189 (registratieno. M151)
Sluit de enquête