Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

PGT stap voor stap

Voorwaarden ivf en PGT

Voordat we kunnen besluiten of de PGT-behandeling definitief kan doorgaan, wordt eerst bekeken of zowel de vrouw als de man aan de criteria voor ivf én PGT voldoen.

Voorwaarden ivf

Voldoet zowel de vrouw als de man aan de voorwaarden om een ivf-behandeling te ondergaan?

  • Bij de vrouw wordt inwendig onderzoek en een echografisch onderzoek van de eierstokken gedaan.
  • Bij de man wordt zaadonderzoek verricht. Om dit te doen slagen, mag hij 3 tot 7 dagen vóór het zaadonderzoek geen zaadlozing hebben.
  • Bij zowel de vrouw als de man wordt bloedonderzoek gedaan op bepaalde infectieziekten.
  • De vrouw moet de ivf-behandeling en een zwangerschap lichamelijk aankunnen. Dat is vooral van belang als de vrouw degene is die de erfelijke aandoening heeft, waarvoor PGT wordt gevraagd.
  • Bij een hogere leeftijd van de vrouw wordt beoordeeld of PGT nog zinvol is.
  • Vanwege een hoger risico op complicaties mag de BMI van de vrouw niet hoger zijn dan 35.

Voorwaarden PGT

Voldoet u aan de voorwaarden voor PGT?

  • Het PGT-centrum Maastricht UMC+ beoordeelt de erfelijkheidsaspecten van de aandoening waarvoor u PGT overweegt.
  • Vraagt u PGT voor een aandoening waarvoor nog niet eerder PGT is gevraagd, dan dient de landelijke indicatiecommissie daarmee akkoord te gaan. 
  • Het laboratorium van het PGT-centrum Maastricht UMC+ gaat in alle gevallen na of het mogelijk is voor u een test te ontwikkelen.
Sluit de enquête