Voorwaarden ivf en PGT

Voordat we kunnen besluiten of de PGT-behandeling definitief kan doorgaan, wordt eerst bekeken of zowel de vrouw als de man aan de criteria voor ivf én PGT voldoen.

Voorwaarden ivf
  • Bij de vrouw wordt inwendig onderzoek en een echografisch onderzoek van de eierstokken gedaan.
  • Bij de man wordt zaadonderzoek verricht. Om dit te doen slagen, mag de laatste zaadlozing niet langer dan 7 dagen geleden zijn en niet korter dan 2 dagen voor het onderzoek.
  • Bij zowel de vrouw als de man wordt bloedonderzoek gedaan op bepaalde infectieziekten.
  • De vrouw moet de ivf-behandeling en een zwangerschap lichamelijk aankunnen. Dat is vooral van belang als de vrouw degene is die de erfelijke aandoening heeft, waarvoor PGT wordt gevraagd.
  • Bij een hogere leeftijd van de vrouw wordt beoordeeld of PGT nog zinvol is.
  • Vanwege een hoger risico op complicaties mag de BMI van de vrouw niet hoger zijn dan 35.
Voorwaarden PGT
  • Het PGT-centrum Maastricht UMC+ beoordeelt de erfelijkheidsaspecten van de aandoening waarvoor u PGT overweegt.
  • Vraagt u PGT voor een aandoening waarvoor nog niet eerder PGT is gevraagd, dan moet de landelijke indicatiecommissie daarmee akkoord gaan. 
  • Het laboratorium van het PGT-centrum Maastricht UMC+ gaat in alle gevallen na of het mogelijk is voor u een test te ontwikkelen.
Sluit de enquête