Voorbereidend genetisch onderzoek

Als na het PGT-intakegesprek blijkt dat u beiden aan de voorwaarden voor ivf en de preïmplantatie genetische test voldoet, dan start het laboratorium van het PGT-centrum Maastricht UMC+ met het voorbereidend genetisch onderzoek.

Bloedonderzoek

Bloed van beide partners en vaak ook van familieleden wordt onderzocht om een preïmplantatie genetische test te ontwikkelen om later de embryo's mee te onderzoeken. Ook als uw bloed al eerder op de aandoening is onderzocht, is dit bloedonderzoek nodig.

Het bloed wordt alleen onderzocht op de erfelijke aandoening die de aanleiding is voor de PGT-behandeling. Als er geen familieleden, om wat voor reden ook, voorhanden zijn, dan proberen we met u een oplossing te zoeken. 

Start behandeling

Het moment dat u daadwerkelijk met de PGT-behandeling kunt beginnen is meestal enkele maanden maar in sommige gevallen meer dan een jaar. De tijd hangt ook af van de wachtlijst voor ivf in het centrum waar u behandeld wordt.

Bloedafname bij vrouw door een verpleegkundige
Sluit de enquête