Plaatsing en controle

Afhankelijk van welke biopsie er heeft plaatsgevonden is een verse plaatsing mogelijk of een nadat het embryo is ontdooid. De ivf-arts zorgt voor het plaatsen van het embryo in de baarmoeder.

Alleen het embryo waarvan het biopt een normale uitslag laat zien, wordt in de baarmoeder geplaatst. Ondanks zorgvuldige analyse in het PGT-laboratorium is controle van de diagnose verstandig. Als u zwanger bent, is prenatale diagnostiek mogelijk.

  • U laat in de 11e of 12e week van de zwangerschap een vlokkentest uitvoeren.
  • Of u kiest in de 16e week voor een vruchtwaterpunctie. 

Elke zwangere vrouw in Nederland kan kiezen voor NIPT, een niet-invasieve prenatale test.

In de 18e tot 20e week wordt altijd een uitgebreide echo gemaakt. 

Echo van een zwangere in Maastricht UMC+
Controle door middel van uitgebreide echo
Sluit de enquête