Ivf-behandeling

Bij ivf wordt de bevruchting in het laboratorium tot stand gebracht door eicellen en zaadcellen samen te voegen. Bij PGT wordt vrijwel altijd ICSI toegepast. ICSI is een ivf-methode waarbij een zaadcel in een eicel wordt geïnjecteerd. Voordat het zover is, moeten eerst eicellen tot rijping worden gebracht. 

Stimulatie

Met behulp van medicatie worden eicellen gestimuleerd om tot rijping te komen. Er zijn 2 verschillende medicatieschema’s: een lang en een kort schema. De arts bespreekt met u welk schema op u van toepassing is.

Het lange medicatieschema

  1. De behandeling start met het slikken van de orale anticonceptiepil. De arts bespreekt met u wanneer u hiermee moet starten. U mag dan ook al starten met foliumzuur.
  2. Na 12 tot 14 dagen komt u voor een eerste bezoek naar het ivf-centrum voor het maken van een echo.  Na afloop van deze echo start u met de FSH-injecties. Dagelijks zet u zelf 2 injecties om de eicellen tot rijping te brengen.
  3. Na 1 week volgt een 2e echo.
  4. Vervolgens zullen gedurende een tot anderhalve week om de 2-3 dagen echo's worden gemaakt tot aan de eicelpunctie. 

Het korte medicatieschema

  1. De behandeling start vanaf het moment van uw menstruatie. Voorafgaande aan de menstruatie hoeft u behalve foliumzuur geen andere medicatie te gebruiken. 
  2. Op de 2e of 3e dag van de menstruatie komt u voor een eerste bezoek naar het ivf-centrum waar een echo wordt gemaakt. Na afloop van deze echo start u met FSH-injecties die u dagelijks zelf gaat zetten. 
  3. Op de 7e dag van uw menstruatiecyclus start u met nog een andere injectie die de eisprong onderdrukt.
  4. Ongeveer 1 week na de 1e echo volgt een 2e echo.
  5. Vervolgens zullen gedurende een tot anderhalve week om de 2-3 dagen echo's worden gemaakt tot aan de eicelpunctie.
Eicelpunctie

De arts prikt de eierstokken aan en zuigt het vocht, met daarin de eicellen, op. Voorafgaande aan de ingreep krijgt u pijnstilling via een infuus toegediend. Gynaecologen noemen dit ‘het oogsten van de eicellen’. Een eicelpunctie duurt 15 tot 30 minuten.

Bevruchting

Na de eicelpunctie worden de eicellen in het ivf-laboratorium bevrucht door ze samen te brengen met zaadcellen van de man. Nadat de eicellen in het ivf-laboratorium zijn bevrucht, beginnen ze zich te delen. Wanneer de eicellen gedeeld zijn, spreken we van embryo’s. Na 3 tot 5 dagen bestaat het embryo uit gemiddeld 8 tot 60 cellen.

Meer info door centrum VPG

Laat u informeren door het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde van uw keuze. 

Bevruchting eicel door zaadcel in het ivf-lab in kader van PGT-behandeling
Bevruchting van een eicel door een zaadcel in het ivf-laboratorium
Sluit de enquête